Úvod

V roce 2004 podpisem Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí zástupci VodochodMáslovic a Klíčan vznikl Svazek obcí Dolní Povltaví. V současnosti jej tvoří 10 obcí a měst – mimo zakládajících členů jsou to: Kozomín, Panenské Břežany, PostřižínVeliká VesZlončice a Odolena VodaKlecany.

Svazek koordinuje činnost obcí v oblasti územního plánování, životního prostředí, vzdělávání a kultury, investičních akcí a získávání dotací. Pořádá  společné kulturní,  sportovní a společenské akce pro občany členských obcí. Propaguje jednotlivé členské obce a jejich zájmy.

Svazek je otevřeným svazkem obcí a může přijímat další členy.

Stanovy svazku 2014


První ročník přátelského setkání obyvatel sdružených obcí „Sousedé se spolu dobře baví v Dolním Povltaví“  proběhl v Máslovicích 23. června 2007.


> Druhý ročník setkání Sousedé se spolu dobře baví v Dolním Povltaví

Občané svazku obcí Dolní Povltaví se sejdou na 2. společném zábavném dni, tentokrát v Odoleně Vodě v sobotu 24. května 2008.

Od ranních hodin až do večera budou družstva z jednotlivých obcí soutěžit v turnajích ve fotbale, nohejbale, plážovém volejbale, jsou připraveny další soutěže pro děti i dospělé. K tomu všemu bude hrát živá hudba, loutková pohádka v Klubu určitě potěší malé diváky.

Věříme, že do soutěže o „Vodolský vdolek“ se zapojí co nejvíce šikovných kuchařek. Odpoledne zpestří exhibiční mistrovské vystoupení na skateparku. Dopoledne budeme svědky Velké ceny České republiky v požárním sportu.

Podrobný program bude zveřejněn v květnovém čísle Odolenu, ve vývěskách a na internetových stránkách města.