Zápisy ze sněmu

Zápisy ze sněmu svazku obcí DOLNÍ POVLTAVÍ jsou základními dokumenty a uvedenými usneseními se obce i předsednictvo svazku obcí řídí.

Rok 2019 – 13.2.2019 zde ; 17.4.2019 zde

Rok 2018 – 28.2.2018 zde ; 25.4.2018 zde   ; 16.5.2018 zde ; 13.6.2018 zde ;  14.11. 2018 zde ; 13.12. 2018 zde ;

Rok 2017 – 24.2.2017 zde ; 11.4.2017 zde ; 11.5.2017 zapis-11-5-2017 ; 20.6.2 017 zapis-20-6-2017 ; zapis-29-11-2017

Rok 2016 – 31.3.2016 zde ; 5.5.2016 zde ; 30.6.2016 zde ; 8.9.2016 zde ; 24.11.2016 zde ;

Rok 2015 – 31.3.2015 zde ; 18.6.2015 zde ; 5.10.2015 zde ; 25.11.2015 zde ;

Rok 2014 – 6.2.2014 – 2-14157, 20.3.2014 – 3-14, 12.6.2014 – 6-2014, 21.8.2014 – 8-14, 2.10.2014 – 10-14, 20.11.2014 – 11-14, 11.12.2014 – 12-14298

Rok 2013 – 21.11.2013 – 11-13